Impressum

Felix GmbH & Co. KGaA

Binnerheide 28
58239 Schwerte
Germany

Telefon: +49 (0)2304 472 200
Fax: +49 (0)2304 472 243

E-Mail: info(at)aboutnuts.com
 

Sitz der Gesellschaft: Schwerte, HRB 7247, Amtsgericht Hagen, VATreg DE 227446826

Persönlich haftender Gesellschafter: Felix Verwaltungsges. mbH, Sitz Schwerte, HRB 7210, Amtsgericht Hagen

Geschäftsführer: Guido Wolf, Alwin W.J. van Eijken