Hoge amandelconsumptie verlaagt DNA-beschadigingen bij rokers

Elk mens neemt via de ademlucht vrije zuurstofradicalen op. Deze ongebonden radicalen vallen lichaamscellen en bloedvatwanden aan en kunnen deze beschadigen. Het lichaam beschikt over verschillende mechanismen om dit proces tegen te gaan. Aanvullend kunnen via de voeding radicaalvangers, zogenoemde antioxidanten, worden opgenomen. Deze zitten in diverse voedingsmiddelen, zoals in noten. Amandelen bevatten een groot aandeel aan antioxidanten, met name vitamine E.

In het lichaam dient er een evenwicht te bestaan tussen vrije radicalen en beschermende antioxidanten. Dit evenwicht kan echter door diverse factoren worden verstoord. Roken is slechts een voorbeeld voor een bron van vrije radicalen. Het lichaam wordt hierbij blootgesteld aan oxidatieve stress. Het gevolg zijn DNA-beschadigingen.

Men heeft oberzocht in hoeverre de oxidatieve status bij rokers door de consumptie van amandelen kan worden verbeterd.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 30 mannelijke deelnemers in de leeftijd tussen 18 en 25 jaar die sinds minimaal vijf jaar 10-20 sigaretten per dag rookten. De deelnemers werden in drie even grote groepen ingedeeld. Een groep kreeg geen amandelen, de andere twee groepen elk 64 g, resp. 168 g amandelen per dag gedurende een periode van vier weken. Het dagelijkse dieet en de lichamelijke activiteit van alle deelnemers gedurende de onderzoeksperiode was hetzelfde. Om het effect van de amandelconsumptie te kunnen bepalen, werden zowel bloed- alsook urinemonsters onderzocht.

De wetenschappers stelden vast dat bij de rokende proefpersonen bij een verhoogde amandelconsumptie sprake was van minder DNA-beschadigingen. Dientengevolge hebben amandelen een beschermend effect op de oxidatieve stress en de DNA-beschadigingen die door roken worden veroorzaakt.

Op dit gebied is verdergaand onderzoek vereist om de nog bestaande kennishiaten te kunnen vullen.

 

Bron:

Jia X, Li N, Zhang W, Zhang X, Lapsley K, Huang G, Blumberg J, Ma G, Chen J (2006): A pilot study on the effects of almond consumption on DNA damage and oxidative stress in smokers. Nutr Cancer. 54, S. 179-183.