Hogere consumptie van walnoten verbetert de endotheelfunctie van diabeticietikern

Diabetes is de belangrijkste oorzaak van morbiditeit en mortaliteit. Volgens de gegevens van de Duitse Gezondheidssurvey van 2012 lijdt in Duitsland 7,2 % van de bevolking aan diabetes. Mannen en vrouwen die lijden aan diabetes type 2 hebben een 3 tot 5 keer hoger risico op een cardiovasculaire mortaliteit.

De studie van Ma et al. (2010) wilde nagaan wat het effect was van een dagelijkse consumptie walnoten bij mensen met diabetes type 2. Aan het gerandomiseerde, gecontroleerde cross-overonderzoek namen gedurende een periode van 20 weken 24 proefpersonen (14 vrouwen en 10 mannen met een gemiddelde leeftijd van 58 jaar) deel. Voorafgaande aan deze onderzoeksperiode mochten de proefpersonen 4 weken geen walnoten eten. De deelnemers aan het onderzoek werden willekeurig in één van twee groepen verdeeld. Groep 1 mocht ad libidum eten (d.w.z. dat ze zo veel mochten eten als ze zelf wilden) en at daarnaast ook elke dag 56 g (366 kcal) walnoten. Groep 2 mocht ook ad libidum eten, maar mocht geen walnoten eten. Na acht weken werden de groepen gewisseld (cross-over). De effecten van het eten van walnoten werden gemeten aan de hand van de vasculaire endotheelfunctie met behulp van flow mediated dilatation (FMD) en andere cardiovasculaire biomarkers. In totaal gaat het om vijf meetdagen over de hele periode van het onderzoek.

De resultaten tonen aan dat de endotheelfunctie na een walnotenrijk dieet aanzienlijk beter is in vergelijking met een dieet zonder walnoten. De endotheelcellen nemen wezenlijke fysiologische processen over en zijn verantwoordelijk voor de elasticiteit van de bloedvaten. Verder was de totale cholesterolwaarde en de LDL (low density lipoprotein) lager dan bij het meetmoment bij het begin van het onderzoek, ook al waren de resultaten niet significant in vergelijking met de testgroep (zonder walnoten). Er kan dan ook geconcludeerd worden dat een walnootrijk dieet de endotheelafhankelijke vasodilatatie (vaatverwijdering) bij patiënten met diabetes type 2 verhoogd. Dat zou dus ook kunnen betekenen dat de consumptie van walnoten kan bijdragen tot het verminderen van hart- en vaatziektes. Voor eenduidige resultaten zijn echter nog verdere langetermijnonderzoeken nodig.

 

Bron:

Ma Y, Njike VY, Millet J, Dutta S, Doughty K, Treu JA, Katz DL (2010): Effects of walnut consumption on endothelial function in type 2 diabetic subjects: a randomized controlled crossover trial. Diabetes Care, 227-232.