Notenconsumptie verlaagt overlijdensrisico

Tot nu toe kon in diverse onderzoeken een verlaging van het overlijdensrisico op grond van aandoeningen aan de kransslagaders bij personen die consequent meer noten consumeerden alleen buiten de regio rond de Middellandse Zee worden aangetoond. Een klein beschermend effect werd ook met betrekking tot kanker en de mortaliteit aangenomen.

Met deze studie wilde men de relatie tussen de frequentie van de notenconsumptie en de mortaliteit bij mensen met een hoog risico op hart- en vaatziekten onderzoeken. De proefpersonen kwamen deze keer uit Spanje, een land rond de Middellandse Zee met een relatief hoge notenconsumptie per persoon. 7.216 mannen en vrouwen in de leeftijd tussen 55 tot 80 jaar werden in drie onderzoeksgroepen ingedeeld (controledieet en twee Middellandse Zee-diëten, ofwel aangevuld met noten ofwel met olijfolie). De consumptie van noten werd aan het begin van de studie geregistreerd en de mortaliteit werd aan de hand van medische dossiers bepaald. Na ongeveer vijf jaar traden de volgende sterfgevallen op: 323 in totaal, waarvan 81 sterfgevallen als gevolg van hart- en vaatziekten en 130 als gevolg van kanker. De consumptie van noten was hierbij gerelateerd aan een aanzienlijk verlaagd risico voor de totale mortaliteit. In vergelijking met de proefpersonen die geen noten aten, kon bij de proefpersonen die meer dan drie porties noten per week aten, een 39 % lager en hiermee het laagste overlijdensrisico worden vastgesteld. Een soortgelijk beschermend effect bleek ook bij het overlijdensrisico op grond van hart- en vaatziekten en kanker. Naar aanleiding van de studie kan worden geconcludeerd dat het overlijdensrisico bij inwoners van de Middellandse Zee-regio met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten door een gestegen consumptie van noten daalt.

 

 

 

Bron:

Guasch-Ferré M et al. (2013): Frequency of nut consumption and mortality risk in the PREDIMED nutrition intervention trial. BMC Medicine, 11:164.