Obróbka orzeszków ziemnych a ich wpływ na poziom cholesterolu

 

Orzeszki ziemne stanowią niezwykle popularną przekąskę. Ich spożycie łączone jest również z obniżaniem poziomu cholesterolu, szczególnie u osób, u których zaobserwowano zwiększone stężenie tej substancji we krwi. Jednakże do tej pory nieznany był wpływ obróbki orzeszków na tę ich właściwość. Ostatnio poddano tę hipotezę projekcie wieloośrodkowym, który nie wykazał żadnych różnic pomiędzy działaniem orzeszków przetworzonych i nieprzetworzonych.  

 

 

W badaniu wzięło udział 118 osób z Brazylii, Ghany i Stanów Zjednoczonych, które przez cztery tygodnie zjadały codziennie 56 g orzeszków ziemnych. Grupa naukowców w przypadkowej kolejności przypisała poszczególnym uczestnikom badania dietę zawierającą odpowiednio: niesolone orzeszki ziemne, niesolone prażone orzeszki, solone prażone orzeszki, prażone orzeszki w miodzie oraz masło orzechowe. Aby możliwe było zbadanie, czy występują różnice w działaniu poszczególnych rodzajów orzeszków, poziom cholesterolu uczestników został zmierzony zarówno po badaniu, jak i przed.

 

 

Niższy poziom cholesterolu

 

Wyniki potwierdzają różnicę w działaniu orzeszków na osoby z prawidłowym i podwyższonym poziomem cholesterolu. U tych badanych, którzy na początku badania mieli wysoki poziom cholesterolu, odnotowano znacznie niższe jego stężenie po spożyciu orzeszków ziemnych, przy czym istotnemu obniżeniu ulegał nie tylko ogólny poziom cholesterolu, ale przede wszystkim poziom tzw. „złego” cholesterolu - LDL. U osób, których poziom cholesterolu na początku badania był w normie, nie zaobserwowano takich wyników.

 

 

Co ciekawe, nie zaobserwowano, by różne rodzaje orzeszków ziemnych w odmienny sposób wpływały na poziom cholesterolu. Zdaniem autorów sugeruje to, iż przetwarzanie orzeszków ziemnych nie wpływa na ich właściwości obniżania cholesterolu.

Dalsze badania

Dalsze badania powinny potwierdzić dobroczynny wpływ przetworzonych orzeszków na poziom cholesterolu, ponieważ na dzień dzisiejszy ilość analiz wykonanych w tym zakresie jest niewielka. Ponadto, aby lepiej poznać wpływ przetworzonych orzeszków na zdrowie człowieka, badania takie winny objąć obszar szerszy niż tylko cholesterol.

Źródło:

McKiernan F, Lokko P, Kuevi A, Sales RL, Costa NM, Bressan J, Alfenas RC, Mattes RD.

Effects of peanut processing on body weight and fasting plasma lipids. /Wpływ przetwórstwa orzeszków ziemnych na masę ciała i poziom trójglicerydów na czczo./ Br J Nutr. Sierpień 2010;104(3):418-26. Publikacja elektroniczna—11 maja 2010.

 

 

 

Necessary cookies

  Back

  Cookies for Marketing purpose

   Back

   Analysis of user behavior

    Back

    Other cookies

     Back

     Not classified Cookies

      Back

      We respect your privacy

      Our website cookies help to make your visit to our site more enjoyable. We take your preferences into account and only use the data for which you give us your consent.

      Make your selection here:

      Necessary cookies

      Cookies for Marketing purpose

      Other cookies

      Analysis of user behavior

      Not classified Cookies

      Learn more about the use of cookies in our Privacy policy. You can withdraw your consent to the use of cookies and scripts at any time here!

      Accept all cookies
      Save selection